Panasonic

Panasonic show room

Predstavljamo tehnološka dostignuća dizajnirana i primenjena u proizvodnji u fabrikama Panasonica, lidera u inovacijama na tržištu projektora.

Panasonic "Auto Cleaning Robot" automatski čisti filter kako bi omogućio da projektor radi bez smetnji. Kada je projektor uključen, robot koristi četkicu kako bi skinuo i najmanju česticu prašine sa filtera i sprečio nakupljanje čestica prašine koje bi mogle da ometaju rad projektora ili da prouzrokuju kvar. Projektor može da se koristi do 3000 sati bez potrebe za eksternim čišćenjem filtera, zato je dobar izbor za instalacije u malom prostoru ili na visokim plafonima. 

Unapređen sistem sa tečnim hlađenjem koristi pumpu, kako bi rashladna tečnost cirkulisala iza DLP čipa i apsorbovala toplotu. Ova Panasonic tehnologija je ostvarljiva zahvaljujući prirodi DLP sistema, čija struktura omogućava funkcionisanje bez ometanja od spoljnih uticaja, odnosno prašine ili temperature od 0°C do 45°C.

Projektorom možete lako da upravljate putem LAN mreže, a imate i mogućnost da Vam projektor pošalje elektronsku poštu sa obaveštenjem da je došlo do kvara ili da je potrebno promeniti lampu.

Kućiste projektora je opremljeno sa lampicama za upozorenje na povišenu temperaturu, ili funkcionisanje lampi. Same lampice su postavljene na ivicu kućišta kako bi uvek bile vidljive, bez obzira na tip instalacije.

Za više informacija posetite:

Panasonic PT-ST10U 

Panasonic PT-AE4000 

Panasonic PT-D6000U 

Panasonic PT-D12000U 

http://www.panasonic.com/business/projectors/po_productsOverview.asp?cm_sp=ProjectorsHP-_-PSC-_-SitePromo-_-Products